Jak publikovat v Novinách Dobrá média

 

Noviny Dobrá média jsou otevřeny všem zájemcům o publikování pozitivních a zajímavých zpráv, tiskových zpráv, reportáží, článků, pozvánek na akce, videí a fotografií. Současně Noviny Dobrá média umožňují prezentovat krátkodobé i dlouhodobé projekty.

UPOZORNĚNÍ!

Od 1. prosince 2013 musí podklady pro publikování příspěvku, tiskové zprávy a prezentaci projektu obsahovat minimálně jeden ilustrační obrázek. Za vypořádání autorských práv k tomu obrázku je odpovědný ten kdo o publikování v Novinách Dobrá média žádá. Cílem tohoto opatření je zachovat vizuální atraktivitu novin.

Děkujeme za pochopení

1. Zveřejnění akce v Kalendáři akcí

Požádat o zveřejnění akce v kalendáři akci může pouze její pořadatel, případně jeho zástupce. V Kalendáři akcí zveřejňujeme jakékoli akce, které svým obsahem odpovídají filozofii novin. Mohou to byt jak akce pro širokou veřejnost, tak akce pro úzkou skupinu osob. Samozřejmě, že akce mohou být zdarma, ale i placené, nebo třeba s povinnou registrací.

Pokud máte zájem o zveřejnění akce v Kalendáři akcí, tak vám doporučujeme využít připravený Formulář pro zájemce o zveřejnění akce. Pokud nemáte internetové formuláře rádi, tak nám pošlete informace o akci mailem na noviny@dobramedia.cz

 

2. Prezentace Projektu

Kromě běžného zpravodajského obsahu umožňují Noviny Dobrá média také prezentaci krátkodobých a dlouhodobých projektů. Projekty jsou prezentovány v samostatné rubrice a jde o prezentaci formou samostatné stránky na který jsou uvedeny informace o projektu, o jeho určení, o jeho realizátorech, partnerech, donorech atd. Tato prezentace je zvlášť vhodná pro příjemce různých druhů grantů a finančních podpor z evropských fondů a to zejména proto, že v rámci prezentace uveřejníme i loga partnerů a donorů včetně odkazu na jejich webové stránky. Požádat o prezentaci projektu může pouze její realizátor, případně jeho zástupce.

Podklady pro prezentaci projektu musí obsahovat minimálně jeden ilustrační obrázek.

Pokud máte zájem o prezentaci vašeho projektu v Novinách Dobrá média, tak vám doporučujeme využít připravený Formulář pro zájemce o prezentaci projektu. Pokud nemáte internetové formuláře rádi, tak nám pošlete informace o projektu mailem na noviny@dobramedia.cz

 

3. Publikování příspěvku (článek, reportáž, glosa, pozvánka na akci, tisková zpráva, apod.)

Příspěvky od čtenářů a přispěvatelů jsou jednou z hlavních obsahových částí Noviny Dobrá média a tvoří jeho zpravodajskou část. Jednotlivé příspěvky jsou v novinách rozdělena podle krajů, který se týkají a podle rubrik.

Hlavní podmínkou publikování příspěvku je skutečnost, že o publikování (zveřejnění) žádá jeho autor.  

Podklady pro publikování příspěvku musí obsahovat minimálně jeden ilustrační obrázek.

Pokud máte zájem o publikování vašeho příspěvku v Novinách Dobrá média, tak vám doporučujeme využít připravený Formulář pro zájemce o publikování příspěvku. Pokud nemáte internetové formuláře rádi, tak nám příspěvek pošlete mailem na noviny@dobramedia.cz

 

Základní pravidla pro zveřejňování obsahu v Novinách Dobrá média

1. Veškeré příspěvky včetně všech podkladů musí být zaslány elektronicky prostřednictví připravených formulářů, nebo mailem na adresu noviny@dobramedia.cz

2. V případě zaslání podkladů mailem je odesilatel povinen uvést tyto údaje:

  • Jméno a příjmení,
  • e-mail,
  • telefonní číslo,
  • autorská přezdívka (může být uvedena pod článkem místo jména autora)

a současně musí být přiloženo prohlášení o autorství: „Já, Jméno Příjmení čestně prohlašuji, že jsem autorem zaslaného příspěvku včetně všech dalších podkladů a tímto udělují souhlas s jeho zveřejněním na internetových stránkách noviny.dobramedia.cz“

3. Podklady musí splňovat technická pravidla pro daný formát příspěvku viz níže

4. Příspěvek bude zveřejněn v plném znění bez jakéhokoli redakčního zásahu (včetně případných pravopisných chyb :-) )

5. Zasláním příspěvku nevzniká nárok na jeho publikování (zveřejnění)

 

Technická pravidla pro příspěvek

1. Textové podklady ve formátu txt, doc, docx, odt

2. Pozvánka na akci musí obsahovat text pozvánky, datum a čas, adresu a název místa konání

3. Obrázky ve formátu jpg, png – maximální velikost 1024×1024 px

4. Videa uložena na youtube.com

 

Tipy pro tiskovou zprávu

O tom jestli si čtenář přečte vaši tiskovou zprávu rozhoduje její nadpis – musí být zajímavý a „sexy“.
V prvním odstavci je potřeba napsat to nejdůležitější a nalákat čtenáře k tomu aby četl dále.
Obrázky a fotografie jistě vaši zprávu zatraktivní a oživí.
Nepodceňujte odkazy na další zdroje informací.

 

Tipy pro fotogalerie a fotografie

Pečlivý výběr fotografií se vyplatí – méně je někdy více.
Všechny fotografie ve stejném rozměru a poměru stran jsou pozitivně vnímány většinou čtenářů.
Popisky k jednotlivým fotografiím mohu být nejen informačně cenné, ale také vtipné.

 

Tipy pro pozvánku na akci

Pozvánku na akci nám pošlete s dostatečným předstihem.
Název pozvánky musí zaujmout a první odstavec přesvědčit o atraktivitě akce.
Ilustrační fotografie z toho jak akce proběhla minule, pomůže čtenáři udělat si obrázek o tom jak to bude vypadat tentokrát.