Kontakt

 

Noviny Dobrá média jsou veřejným prostorem pro zveřejňování zpráv, článků, pozvánek na akce a dalších příspěvků z oblasti veřejného života.

Provozovatel

Občanské sdružení BEZK 
Malířská 6, 170 00 Praha 7
+420 233 381 546
www.bezk.cz 

a

Ing. Roman Mucha
Svatopluka Čecha 187,  Frýdek-Místek
+420 777 090 425
www.quickly.cz

Vedoucí redakce – editor

Roman Mucha
+420 777 090 425
roman@dobramedia.cz

Šéfredaktorka

Zdeňka Vítková
+420 777 187 517
noviny@dobramedia.cz